LOGOZSedziennikbipikonastarostwo

A A A

Aktualności 2019/2020

Wielu uczniów klas ósmych zastanawia się nad wyborem szkoły średniej.

Ofert jest wiele, ale wybór może być tylko jeden.

Dlaczego warto wybrać właśnie Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim?

Od połowy marca nauka w Zespole Szkół, podobnie jak we wszystkich szkołach w kraju, zmieniła się diametralnie. Z powodu szerzącego się zagrożenia epidemią koronawirusa zostaliśmy w domach, a nasza aktywność przeszła do sieci.

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 czerwca br. jest możliwość odbywania konsultacji dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zespół Szkół w Ostrowie lubelskim na czas odbywania konsultacji wprowadza następujące procedury:

INFORMACJA W SPRAWIE KONSULTACJI DLA UCZNIÓW

W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROWIE LUBELSKIM OD 1 CZERWCA 2020.

 

Od 1.06.2020 uczniowie będą mieli możliwość odbywania konsultacji z wybranych przedmiotów.

Celem konsultacji jest wsparcie uczniów mających trudności w opanowaniu treści programowych, zagrożonych niepromowaniem do następnej klasy.

W trakcie tych zajęć nie realizuje się podstawy programowej.

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie szkoły obowiązują specjalne procedury, mające zapewnić bezpieczeństwo .

Uczniowie chcący skorzystać z konsultacji muszą złożyć pisemną deklarację
na temat swego stanu zdrowia, podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna .

Uczniowie pełnoletni taką deklarację podpisują sami.

Zainteresowani zgłaszają się za pośrednictwem poczty elektronicznej
do nauczycieli poszczególnych przedmiotów, na adresy e- mailowe podane do zdalnego nauczania, do dnia 28 maja 2020 r. do godziny 10.30.

29 maja 2020 otrzymają informację o terminie konsultacji.
Przed przybyciem do szkoły należy zapoznać się z procedurami i bezwzględnie ich przestrzegać w trakcie przebywania na terenie obiektów szkolnych.

HARMONOGRAM MATURY 2020

W ZESPOLE SZKÓŁ

W OSTROWIE LUBELSKIM

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYTYCZNYMI ZWIĄZANYMI ZE ŚRODKAMI BEZPIECZEŃSTWA

NA EGZAMINIE (w załączniku poniżej)

PROSZĘ TEŻ PAMIĘTAĆ O DOWODZIE OSOBISTYM ORAZ DŁUGOPISIE Z CZARNYM WKŁADEM

przedmiot

data

godzina

sala

j. polski

8 czerwca 2020

9.00

35

matematyka

9 czerwca 2020

9.00

35

j.angielski

10 czerwca 2020

9.00

35

geografia

19 czerwca 2020

9.00

35

Załączniki:
Pobierz plik (WYTYCZNE DLA MATURZYSTOW.doc)WYTYCZNE MATURA KORONAWIRUS35 kB5 Pobieranie

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH MATURZYSTÓW DO SKORZYSTANIA
Z KONSULTACJI PRZED EGZAMINEM MATURALNYM.

PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAUCZYCIELAMI PROWADZĄCYMI ZAJĘCIA EDUKACYJNE E – MAILOWO W CELU POTWIERDZENIA PRZYBYCIA I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.

 

PRZYPOMINAM TEŻ O ŚRODKACH OCHRONY OSOBISTEJ ORAZ PRZESTRZEGANIU ZALECEŃ GIS.

TERMINY KONSULTACJI:

Lp

PRZEDMIOT

DZIEŃ

N-L

KONTAKT DO N-LA

1.

JĘZYK POLSKI

CZWARTEK

p. M. Lahutta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.

MATEMATYKA

WTOREK

p. K. Jałocha

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.

JĘZYK ANGIELSKI

ŚRODA

p. E. Krzywicka - Dzioch

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.

GEOGRAFIA

PIĄTEK

p. A. Szczuka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DO MATURZYSTÓW

List Pani Starosty oraz od Pani Dyrektor do pobrania w załacznikach na dole artykułu.

List Starosty
Do maturzystów
Załączniki:
Pobierz plik (Absolwenci 2020-1.doc)Absolwenci 2020-1.doc110 kB45 Pobieranie
Pobierz plik (Absolwenci ZS Ostrów Lubelski(1).pdf)Absolwenci ZS Ostrów Lubelski(1).pdf64 kB40 Pobieranie

 

Plakat rekrutacja

SZANOWNI UCZNIOWIE, RODZICE NAUCZYCIELE

W związku zagrożeniem epidemiologicznym Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim od 25 marca 2020r. przystępuje  do realizacji dalszego nauczania w formule - kształcenie na odległość. W realizacji programu nauczania nauczyciele zweryfikują i dostosują dotychczas stosowane metody i sposoby pracy tak, by umożliwić optymalne kształcenie w zaistniałej sytuacji. Aby zapewnić równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia ustala się realizację nauczania w oparciu o dotychczasowe tygodniowe plany nauczania. Przy planowaniu nauczania na odległość nauczyciele uwzględnią zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację drogą elektroniczną co oznacza, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń jak komputer, telewizor czy telefon ich dostępności w domu, a także sytuację rodzinną uczniów.Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, a także rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zwłaszcza ze strony www.epodreczniki.pl oraz Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz poprzez realizację przykładowych zadań wymaganych na egzaminach praktycznych w poszczególnych kwalifikacjach  zawodowych. Wszyscy uczniowie technikum i kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy przerwali odbywanie praktyk zawodowych będą mieli możliwość realizacji tych praktyk w innych uzgodnionych terminach.Treści programowe niemożliwe do zrealizowania podczas kształcenia na odległość, będą zrealizowane w kolejnych latach nauki,   a część zajęć/ treści programowych/ przewidzianych do realizacji na kolejne lata będzie zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.

Sposób monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz postępy w nauce określa dostosowany wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów dostępny na stronie szkoły.

Drodzy Uczniowie Zespołu Szkół!

W związku z organizacją pracy zdalnej prosimy uczniów o odsyłanie efektów Waszej pracy na adresy podawane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów do środy 25 marca 2020r. Zadawane prace od poniedziałku (23 marca) należy odsyłać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela danego przedmiotu. 

Materiały dla uczniów znajdują sie w zakładce Zdalne nauczanie 

Apel do uczniów

Proszę o udostępnianie adresów /kontaktów drogą elektroniczną

i przesyłanie swoim wychowawcom na zamieszczone adresy mailowe

Adresy mailowe do kontaktów z wychowawcami dla rodziców i uczniów:

1G

Joanna Gołębiowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1GP

Mariola Lahutta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1M

Joanna Żołnierczuk – Smerdel

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1MP

Elżbieta Sawuła

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2M

Magdalena Kołton

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2G

Katarzyna Jałocha

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3G

Aneta Frelich

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4M

Anna Szczuka

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pedagog szkolny

Ewa Bunia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik internatu Elżbieta Pacek - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Wychowawca w internacie - Agnieszka Jachewicz -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wychowawca w internacie - Dorota Bednarska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 Materiały dla uczniów znajdują sie w zakładce Zdalne nauczanie