LOGOZSedziennikbipikonastarostwo

kolor

A A A

Historia Szkoły w Ostrowie Lubelskim

(Na dole strony do pobrania okolicznościowy biuletyn z 40-lecia Szkół Górniczych)

1 września 1967r. otwarcie roku szkolnego w:

-         Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa

-         Technikum Mechanizacji Rolnictwa

Historię Szkoły w Ostrowie Lubelskim można podzielić na trzy etapy:

I.  1967-1974- szkoły rolnicze

II. 1975-1995- szkoły górnicze

III. od 1996 – zespół szkół

Dyrektorzy Szkoły w Ostrowie Lubelskim:

 1. inż. Stefan Kołodziej 1967-1969
 2. mgr Klemens Ptach 1969-1974
 3. mgr inż. Mikołaj Martyniuk 1974-1976
 4. mgr inż. Andrzej Tadeusz 1976-1980
 5. mgr Stanisław Budzyński 1980-1990
 6. mgr Ryszard Głuchowski 1990-2001
 7. mgr inż. Ryszard Smerdel 2001-2010
 8. mgr inż. Krzysztof Wąsala od 2010

Zastępcy dyrektorów:

 1. inż. Stefan Kołodziej
 2. mgr inż. Mikołaj Martyniuk
 3. mgr Aleksander Jakoniuk
 4. mgr Stanisław Massalski
 5. mgr inż. Tadeusz Korzan
 6. inż. Ryszard Skawiński
 7. mgr Henryk Szypłowski
 8. mgr Mieczysław Nowakowski
 9. mgr inż. Krzysztof Wąsala
 10. mgr Lucyna Włodarczyk

I.W dniu 1 września 1967 r. nastąpiło otwarcie dwu typu szkół:

-         Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa (3-letnie)

-         Technikum Mechanicznego (3-letnie) po 2-letniej Szkole Przysposobienia Rolniczego

Po uroczystości uczniowie wrócili do domu gdyż przez dwa tygodnie wykańczano i wyposażano obiekty szkolne i internackie.

9 maja 1969r. – odsłonięcie tablicy z imieniem szkoły i wręczenie sztandaru, daru Komitetu Rodzicielskiego. W uroczystości uczestniczył gen. Grzegorz Korczyński i Kompania Honorowa z jednostki wojskowej w Jawidzu.

Od 1 września 1969 r. do 1974 r. do szkoły mogły uczęszczać dziewczęta. Utworzono Technikum Rachunkowości Rolnej (5-letniej).

Szkoły rolnicze były wyposażone bogato w sprzęt i pomoce naukowe. Zorganizowano klaso-pracownie przedmiotowe, izbę pamięci- gromadzącą cenne pamiątki, fotografie, militaria upamiętniające udział mieszkańców Ostrowa Lubelskiego w walkach partyzanckich okresu wojny i okupacji. Izbę pamięci i pracownię historyczną stale wzbogacała nauczycielka historii mgr Irena Bunia.

Warsztaty szkolne świadczyły nieodpłatne usługi w zakresie naprawy maszyn rolniczych mieszkańcom okolicznych wsi.

W okresie 1967-1974 szkoły rolnicze aktywnie uczestniczyły w życiu miejscowej społeczności współpracując ze spółdzielniami i organizacjami rolniczymi, a młodzież co roku wyjeżdżała na wykopki i zbiory jabłek w zamian za sfinansowanie autokarów wycieczkowych.

Patronat nad szkołami rolniczymi w Ostrowie Lubelskim sprawowała Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Warsztaty szkolne kooperowały z FSC wykonując podzespoły w kuźni, stolarni, ślusarni.

Przed 40-laty pierwsi pracownicy dydaktyczni szkoły stanowili zespół zaledwie 11-osobowy, którego skład warto ocalić od zapomnienia.

Dyrektor inż. Stefan Kołodziej, kierownik internatu mgr Tadeusz Gołębiowski, kierownik warsztatów Tadeusz Mazurek, nauczyciele: inż. Teresa Kołodziej, mgr Marianna Kołodziejczyk, mgr Anna Szyndlar, Tadeusz Korzan, Józef Tatara, Marian Hordejuk, wychowawcy internatu: Iwona Flis, Stanisław Filip.

II. Z początkiem 1975 r. na szczeblu centralnym zapadła decyzja o budowie pierwszej kopalni w Bogdance. Ostrów Lubelski został wybrany na lokalizację szkoły bazowej całej sieci szkolnictwa górniczego.

W 1975 r. powstała pierwsza Zasadnicza Szkoła Górnicza. W latach 1975-1990 uczniowie szkoły czynnie uczestniczyli w życiu lokalnego środowiska. Szkoła zagospodarowała Jezioro Miejskie budując molo i udostępniając sprzęt wodny, młodzież mogła zdobywać stopnie żeglarskie i uprawnienia ratownicze. Na boisku szkolnym trenuje gminna drużyna piłkarska „Tajfun”, w szkolnej sali gimnastycznej organizowano imprezy rekreacyjno-sprawnościowe „3XR”, amatorzy tenisa ziemnego mogą korzystać z kortu tenisowego. Popularyzując walory turystyczno-wypoczynkowe okolic Ostrowa, szkoła organizował kolonie letnie i zimowiska dla dzieci. Kultywując tradycje górnicze co roku obchodzono Dzień Górnika- organizując uroczystą akademię i widowisko „Skok przez skórę”.

Kierunki kształcenia górniczego:

 • Zasadnicze szkoły górnicze przygotowywały uczniów w zawodach:

-         górnik technicznej eksploatacji złóż

-         mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego

-         mechanik maszyn i urządzeń przeróbczych

-         operator maszyn i urządzeń przeróbczych kopalin

-         elektromonter górnictwa podziemnego

-         monter układów elektronicznych i automatyki przemysłowej

-         monter teletechnicznych urządzeń w górnictwie.

 • Trzyletnie technika górnicze kształciły w zawodach :

-         technik górnik o specjalności:

-         podziemna eksploatacja złóż

-         przeróbka i przetwórstwo kopalń

-         technik mechanik o specjalności eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych górnictwa podziemnego

-         technik elektryk o specjalności eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa podziemnego.

 • Pięcioletnie Technikum Górnicze kształciło w zawodach:

-         technik górnik o specjalności podziemna eksploatacja złóż

-         technik mechanik o specjalności eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych górnictwa podziemnego

-         technik elektryk o specjalności eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa podziemnego

-         technik elektronik o specjalności automatyka górnicza.

III. Od 1996 r. powstał Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim o wieloprofilowym spektrum kształcenia.

W ramach Zespołu Szkół funkcjonowały następujące typy szkół:

-   Technikum Górnicze (5-letnie na podbudowie szkoły podstawowej)

-   Technikum Górnicze (3-letnie na podbudowie szkoły zawodowej)

-    Zasadnicza Szkoła Górnicza

-   od 1990 r. Liceum Ogólnokształcące

-   od 1993 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rolnicza

-   Technik Mechanizacji Rolnictwa (5-letnie na podbudowie szkoły podstawowej)

-   od 1994 Policealna Szkoła Zawodowa o specjalności technik ochrony środowiska

-   od 1997 Technikum Mechanizacji Rolnictwa  (3-letnie na podbudowie szkoły zawodowej)

-   2000 r. w ramach Liceum Ogólnokształcącego (4 –letniego na podbudowie szkoły podstawowej) powstaje klasa o profilu wojskowym oraz klasy pierwsze LO (3-letnie) na podbudowie gimnazjum

-   2001r. Technikum Elektryczne (3-letnie)

-   w 2002 r w wyniku reformy szkolnictwa powstają 4-letnie Technikum Górnicze i Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie gimnazjum oraz Policealna Szkoła Zawodowa o specjalności technik informatyk

-   2005 r. powstaje Technikum Zawodowe, w skład którego wchodzą Technikum Górnictwa Podziemnego i Technikum Mechanizacji Rolnictwa

-   2006 r. powrócono do kształcenia zawodowego – powstaje Zasadnicza Szkoła Górnicza

Załączniki:
Pobierz plik (Biuletyn 40 lecie szkolnictwa górniczego.pdf)Biuletyn 40 lecie szkolnictwa górniczego.pdf13914 kB254 Pobieranie