KIERUNEK NA DOBRĄ SZKOŁĘ

Get Adobe Flash player

Egzaminy zawodowe

Egzaminy zawodowe 2014/2015


Informacje dotyczące egzaminów zawodowych ze stron OKE w Krakowie:


Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu

  1. 1.Etap pisemny

12 stycznia 2015 r. (poniedziałek), godz. 12:00 - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

  1. 2.Etap praktyczny

od 13 do 14 stycznia 2015 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 12 grudnia 2014 r.)

od 22 do 31 stycznia 2015 r. - dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół - 27 lutego 2015 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 27 lutego 2015 r.).

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

  1. 1.Etap pisemny

15 czerwca 2015 r. (poniedziałek), godz. 12:00 - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

  1. 2.Etap praktyczny

od 16 do 19 czerwca 2015 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 4 kwietnia 2015 r.)

od 30 czerwca do 17 lipca 2015 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół - 28 sierpnia 2015 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 28 sierpnia 2015 r.).


Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r. (KKZ)

(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

Sesja 1.: styczeń - luty 2015 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Data wydania świadectw

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

w pozostałych kwalifikacjach

8 stycznia 2015 r.

15 stycznia 2015 r.

od 9 stycznia do 27 lutego 2015 r.

27 marca 2015 r.

 

Sesja 2.: maj - li

piec 2015 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Data wydania świadectw

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

w pozostałych kwalifikacjach

22 czerwca 2015 r.

23 czerwca 2015 r.

od 25 maja do 6 lipca 2015 r.

28 sierpnia 2015 r.

 

Sesja 3.: sierpień - październik 2015 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

8 września 2015 r.

od 17 sierpnia do 16 października 2015 r.

27 listopada 2015 r.

------------------------------

UWAGA!!!

Słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego z klas: 3KKL i 3KK, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji M.39 proszeni są do dnia 19 stycznia 2015 o:

  • złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu u kierownika warsztatów szkolnych (w załączniku)

oraz

  • wypełnienie deklaracji w formie elektronicznej pod adresem: link (można jako gość)

---------------------------------------------------

POWIAT LUBARTOWSKI

powiat

MOS

Statystyki


Wizyt dzisiaj69
Wizyt wczoraj239
Wizyt w miesiącu4222
WIzyt w tym roku28170
Wszystkich wizyt235799
Max jednego dnia859
Booty dzisiaj101