KIERUNEK NA DOBRĄ SZKOŁĘ

Get Adobe Flash player

Egzaminy zawodowe

Egzaminy zawodowe 2013/2014


Informacje dotyczące egzaminów zawodowych ze stron OKE w Krakowie:


Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu z części pisemnej i praktycznej w kwalifikacji

M.11 Eksploatacja złóż podziemnych

 1. 1.Termin egzaminu pisemnego: 8 września 2014, godz. 9:00. (wszyscy w jednym terminie)
 2. 2.Termin egzaminu praktycznego: os 18 do 25 sierpnia 2014 w godzinach jak poniżej

L.p.

Zdający

Sala

Data

Godzina

 1. 1.

Jan Adamczyk

sztolnia

2014-08-18

08:00

 1. 2.

Arkadiusz Brzozowski

sztolnia

2014-08-18

08:00

 1. 3.

Adam Drabik

sztolnia

2014-08-18

12:00

 1. 4.

Mariusz Drabik

sztolnia

2014-08-18

16:00

 1. 5.

Radosław Elert

sztolnia

2014-08-18

16:00

 1. 6.

Rafał Franczak

sztolnia

2014-08-19

08:00

 1. 7.

Łukasz Frankiewicz

sztolnia

2014-08-19

08:00

 1. 8.

Jarosław Gajos

sztolnia

2014-08-19

08:00

 1. 9.

Łukasz Goździcki

sztolnia

2014-08-19

12:00

 1. 10.

Sebastian Grabowski

sztolnia

2014-08-19

12:00

 1. 11.

Jarosław Gumieniak

sztolnia

2014-08-19

12:00

 1. 12.

Mariusz Herdy

sztolnia

2014-08-19

16:00

 1. 13.

Łukasz Jaworski

sztolnia

2014-08-19

16:00

 1. 14.

Paweł Jedut

sztolnia

2014-08-19

16:00

 1. 15.

Rafał Kalinowski

sztolnia

2014-08-20

08:00

 1. 16.

Sławomir Kapera

sztolnia

2014-08-20

08:00

 1. 17.

Bartosz Karaś

sztolnia

2014-08-20

08:00

 1. 18.

Krzysztof Kasietczuk

sztolnia

2014-08-20

12:00

 1. 19.

Karol Kaszczuk

sztolnia

2014-08-20

12:00

 1. 20.

Marek Korol

sztolnia

2014-08-20

12:00

 1. 21.

Arkadiusz Kosiak

sztolnia

2014-08-20

16:00

 1. 22.

Zbigniew Kowalczyk

sztolnia

2014-08-20

16:00

 1. 23.

Daniel Kraluk

sztolnia

2014-08-20

16:00

 1. 24.

Marcin Kretiuk

sztolnia

2014-08-21

08:00

 1. 25.

Adrian Lewandowski

sztolnia

2014-08-21

08:00

 1. 26.

Bartosz Lisek

sztolnia

2014-08-21

08:00

 1. 27.

Mateusz Marcinek

sztolnia

2014-08-21

12:00

 1. 28.

Wojciech Musiej

sztolnia

2014-08-21

12:00

 1. 29.

Marcin Niećko

sztolnia

2014-08-21

12:00

 1. 30.

Kamil Ogórek

sztolnia

2014-08-21

16:00

 1. 31.

Adam Oniszczuk

sztolnia

2014-08-21

16:00

 1. 32.

Łukasz Ostrowski

sztolnia

2014-08-21

16:00

 1. 33.

Piotr Penkajło

sztolnia

2014-08-22

08:00

 1. 34.

Kamil Petryszak

sztolnia

2014-08-22

08:00

 1. 35.

Grzegorz Piskorowski

sztolnia

2014-08-22

12:00

 1. 36.

Marcin Pleskot

sztolnia

2014-08-22

12:00

 1. 37.

Kamil Podkański

sztolnia

2014-08-22

12:00

 1. 38.

Daniel Rożenek

sztolnia

2014-08-22

16:00

 1. 39.

Michał Sawuła

sztolnia

2014-08-22

16:00

 1. 40.

Mateusz Senderski

sztolnia

2014-08-22

16:00

 1. 41.

Łukasz Sic

sztolnia

2014-08-23

08:00

 1. 42.

Piotr Skoczylas

sztolnia

2014-08-23

08:00

 1. 43.

Paweł Skoczylas

sztolnia

2014-08-23

08:00

 1. 44.

Grzegorz Skorupa

sztolnia

2014-08-23

12:00

 1. 45.

Mariusz Słomka

sztolnia

2014-08-23

12:00

 1. 46.

Marek Stanisławski

sztolnia

2014-08-23

16:00

 1. 47.

Marcin Szemro

sztolnia

2014-08-23

16:00

 1. 48.

Michał Szpot

sztolnia

2014-08-24

08:00

 1. 49.

Mateusz Szumała

sztolnia

2014-08-24

08:00

 1. 50.

Karol Szysz

sztolnia

2014-08-24

08:00

 1. 51.

Michał Wiśniewski

sztolnia

2014-08-24

12:00

 1. 52.

Grzegorz Włoszek

sztolnia

2014-08-24

12:00

 1. 53.

Piotr Woźniak

sztolnia

2014-08-24

12:00

 1. 54.

Tomasz Woźniak

sztolnia

2014-08-24

16:00

 1. 55.

Jarosław Wójcik

sztolnia

2014-08-24

16:00

 1. 56.

Arkadiusz Wójcik

sztolnia

2014-08-24

16:00

 1. 57.

Wojciech Wójcik

sztolnia

2014-08-25

08:00

 1. 58.

Mateusz Wójcik

sztolnia

2014-08-25

08:00

------------------------------

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, działając na podstawie § 113 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562, ze zmianami.) ogłasza terminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

 • od 26 maja do 7 lipca 2014 r. (część pisemna 16 czerwca),
 • od 18 sierpnia do 17 października 2014 r. (część pisemna 8 września).

Część pisemna w obu sesjach: godz. 10:00 i 12:00.
Część praktyczna w obu sesjach: 2 zmiany dla kwalifikacji o czasie trwania 180 i 240 minut - godz. 8:00 i 16:00 oraz 3 zmiany dla kwalifikacji o czasie trwania 120 i 150 minut - godz. 8:00, 12:00 i 16:00.

------------------------------

UWAGA!!!

Słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego z klas: 2KKL i 2KK, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji M.11 proszeni są do dnia 19 stycznia 2014 o:

 • złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu u kierownika warsztatów szkolnych (w załączniku)

oraz

 • wypełnienie deklaracji w formie elektronicznej pod adresem: link (można jako gość)

---------------------------------------------------

sesja letnia 2014

23.06.2014 godz.12.00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap pisemny (TZ,TU)

24-27.06.2014 na godz. 8:30

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - etap praktyczny (TZ,TU)

1 311[15] Technik górnictwa podziemnego 24/06/2014 24/06/2014
2 311[20] Technik mechanik 24/06/2014 24/06/2014
3 311[52] Technik pojazdów samochodowych 25/06/2014 27/06/2014
4 341[03] Technik handlowiec 25/06/2014 25/06/2014
5 711[02] Górnik eksploatacji podziemnej 01/07/2014 10/07/2014