Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zmówienia - Dostawa Biomasy - załacznik pod artykułem.