LOGOZSedziennikbipikonastarostwo

kolor

A A A

                        Ostrów Lubelski  08.11.2019r

Protokół otwarcia ofert

Dotyczy przetargu na dostawę produktów żywnościowych znak:  I-4244-012K\2020

       W dniu 08 listopada 2019r. o godz.13:30  zgodnie z ustalonym terminem otwarcia ofert Komisja Przetargowa Zamawiającego powołana zarządzeniem dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim nr. 16/2019 z dnia  7 listopada 2019r w składzie:

 1. Przewodniczący – Rafał Wójtowicz
 2. Członek – Ewa Kornacka
 3. Sekretarz – Elżbieta Pacek
  dokonała otwarcia ofert w/w postępowaniu .
 4. Termin składania ofert minął 08,11.2019r. o godz. 13:15
 5. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków jakie zamierza przeznaczyć na realizację całego zamówienia tj. (478005,00 zł) .
 6. Komisja stwierdziła, że w terminie wpłynęło  9  ofert  przetargowych następujących firm/osób:

 

 1. Gospodarstwo Rolno – Handlowe Marzena Mitrut, Dys ul. Lipowa 7, 21-003 Ciecierzyn

 

pakiet nr. II  - kwota – 81143,10

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 1. Masarnia z Ubojnią, Tadeusz Harasim,  ul. Spółdzielcza 6  21-110 Ostrów Lubelski,

 

pakiet nr. IV - kwota – 35752,82

termin płatności za fakturę   - 28 dni

pakiet nr. IX - kwota – 62789,48

termin płatności za fakturę   - 28 dni

pakiet nr. X - kwota – 54956,48

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

III. Gminna Spółdzielnia „SCh” ul. Lubelska 15, 21-110 Ostrów Lubelski

 

pakiet nr. VII - kwota – 51233,49

termin płatności za fakturę   - 28 dni

pakiet nr. II - kwota – 157945,01

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

 

 1. EGGS Investment Sp.z o.o ul. Piasecka 49 21-007  Mełgiew

 pakiet nr. VIII - kwota – 13781,25

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 1. „PPUH SOREL” Spółka z o.o 43-225 Wola, Oddział Nr 1  22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 15 

pakiet nr. V - kwota – 71470,58

termin płatności za fakturę   - 28 dni

pakiet nr. VIII - kwota – 17718,75

termin płatności za fakturę   - 28 dni

VI .  KABANOS  Spółka  Jawna   Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba  26-004 Bieliny, Czaplów, ul. Pod Borem 8,  filia 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 20a 

pakiet nr IX - kwota – 58867,73

termin płatności za fakturę   - 28 dni

VII.  Zakład Gospodarczo – Handlowy „ ALICJA” Tomasz Traczuk  ul. Hrubieszowska 54B   22-100 Chełm

 pakiet nr. VI- kwota – 26316,15

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

VIII. ALMAX – DYSTRYBUCJA Sp. zo.o  Panieńszczyzna, 21-002 Jastków,

 pakiet nr. I- kwota – 48725,25

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

pakiet nr. V- kwota – 72384,12

termin płatności za fakturę   - 28 dni

pakiet nr. VIII kwota - 18 506,25

termin płatności za fakturę - 28 dni

 

 

 

Po dokonaniu otwarcia ofert zakończono jawne posiedzenie komisji bez  udziału Wykonawców.

 1. Sprawdzenie kompletności oferty, dokonanie jej oceny oraz ocena dostarczonych przedmiotów zamówienia nastąpi w części niejawnej.
 2. O wynik przetargu oferenci zostaną powiadomieni listownie oraz zostanie on wywieszony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/

Sporządził sekretarz komisji Elżbieta Pacek