„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

Ks. J. Twardowski

Śp. Aleksander Jakoniuk  (1946-2020)

Aleksander Jakoniuk był  cenionym długoletnim nauczycielem Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim. Zarówno życie osobiste, jak i zawodowe związał  za na zawsze z naszym miastem. W 1968 roku został zatrudniony jako nauczyciel fizyki i matematyki w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Zasadniczej Szkole Rolniczej, w latach 1974-1975 pełnił funkcję zastępcy dyrektora.  W swojej drodze zawodowej był też dyrektorem banku, naczelnikiem gminy i radnym. W 1986 roku wrócił do pracy nauczycielskiej w Zespole Szkół, gdzie pracował do 2004 r., gdy przeszedł na emeryturę. W szkole przez wiele lat opiekował się organizacjami młodzieżowymi, był też wiceprezesem OSP.

Śp. Aleksander Jakoniuk zmarł w wieku 74 lat. Był zaangażowany w pracę dydaktyczną i wychowawczą, brał udział w życiu społeczności Ostrowa Lubelskiego. Zawsze był lubianym i szanowanym przez młodzież pedagogiem. Ceniliśmy Go jako dobrego brydżystę, pełnego humoru kolegę oraz życzliwego i skromnego człowieka.

Żegnaj Olku.

Odszedłeś, ale pozostaniesz w naszej pamięci, gdyż człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć.

Składamy serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim śp. Aleksandra.

znicz